Oznakowanie wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Zaprojektowanie, produkcja i montaż - kompleksowe oznakowanie wewnętrzne budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Tabliczki przydrzwiowe z efektem przestrzennym, semafory z numeracją, tablice kierunkowe i obrazy z widokami starego Wejherowa tworzą spójną całość estetyczną i informacyjną.