Oznakowanie siedziby firmy Ekod

Litery przestrzenne podświetlane i niepodświetlane na elewacji siedziby firmy EKOD w Gdyni przy ul. Hutniczej.