Oznakowanie biurowca Aktun w Gdańsku

Litery niepodświetlane plus wyklejki na witrynach - wszystko w zgodzie z Uchwałą Krajobrazową Gdańska po pozytywnym zaopiniowaniu przez ZDiZ w Gdańsku.